Hedersrelaterat våld

Idag kan man i DN läsa om manifestationen mot hedersrelaterat våld som äger rum på Sergels torg på torsdag kväll. Jag kommer delta som talare där och vi är med från kvinnoförbundet och kristdemokraterna i Stockholm. Vill du läsa mer?

Läs mer.

---{}---

Kärnkraft och energipolitik

Idag har alliansen gått ut gemensamt omkring energipolitiken. Det är bra att man nu har en klar bild att ge väljarna inför kommande mandatperiod. Själv är jag ingen anhängare av kärnkraft precis och röstade nej 1980 i folkomröstningen. Vid ett reaktorhaveri står vi oss ganska slätt och människor kommer till skada. Men problemet är att så länge verken funkar så är dom mer rena än kol, gas och olja. Så där står vi mellan två hötappar. Eftersom vi inte kommit särskilt långt i att ta fram alternativa energikällor så är nog dagens utspel helt rätt. Vi kan inte öka på koldoxidutsläppen hur som helst heller. Jag tror vi både måste hitta alternativ men också bli bättre på energibesparingsåtgärder. Men som sagt utspelet idag var helt rätt utifrån de förutsättningar som idag råder.

---{}---