Nämndemännens utsatta situation

I morse satt Lena Berke som är chef på tingsrätten i soffan med en nämndeman som blivit hotad. Viktig fråga vad gäller nämndemännens skydd togs upp. När jag jobbat med krishanteringsfrågor i tingsrätten så är det ju ett speciellt förhållande för nämndemän. De är inte anställda av domstolen, men får ersättning därifrån. Det innebär egentligen att partierna har ett ansvar för uppföljning av hur de mår osv. Man omfattas av vissa försäkringar om jag inte minns fel, men det finns nog mer att göra.(Tittar man på lagstiftningen för inhyrd personal så ska arbetsplatsen erbjuda en god arbetsmiljö, men långsiktig rehabilitering ansvarar bemanningsföretaget för som hyrt ut personen. kanske jämförbart.) Frågan kom upp i samband med Estonia, när en hel nämndemannagrupp i Uppsala omkom på resa. I vårt krishanteringsprogram skrev vi in (efter att jag ganska länge sökt svar på Domstolsverket och fått lite vaga svar om vad som gällde) att nämndemän också ska omfattas av det akuta krisomhändertagandet, liksom advokater och andra som befinner sig på så att säga brottsplatsen. Det vore ohållbart om inte alla där skulle erbjudas debriefing, och få tala ut om vad som hände vid exempelvis ett fritagningsförsök eller där ett mord kanske begås i rättssal. Vi har ju haft bombmän och annat inne i rättssalar också. Men det är upp till domare och säkerhetschefer på domstolarna att bevaka att personerna får rätt hjälp.  Detta är en viktig fråga att följa upp även för partierna. Hur tar vi hand om personer som ex drabbats. Har vi hjälp av professionell personal? Jag uppfattade Lena Berke som att denna fråga behövde borras vidare i. Det har hon alldeles rätt i.
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.