Arbetsmiljö och Laval

Var igår på arbetsmiljöseminarium i Rosenbad. Littorin hade konferens om en tankeram kring arbetsmiljön. Det är bra att han tar upp denna fråga. Det är dock inget enkelt område med enkla mätmetoder precis, säger jag som jobbat med det under flera år. Det är många delar som går i varandra. Arbetsmiljö är ett vitt begrepp som går in i lagar om systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhetsplanering, arbetarsskydd som idag ofta handlar om ergonomi, krishanteringsarbete, jämställdhetsarbete, mångfaldsarbete, arbetsmiljöenkäter, företagshälsovårdsavtal, rehabiliteringsarbete osv osv. Vi har tillräckligt med lagar, jag lovar. Men hur man får ihop allt till ett enkelt system där alla går i synergi är klurigheten. Men det är ett viktigt arbete så det är välkommet att diskutera. För många mår dåligt på jobbet. Men några qick fix kan vi inte vänta oss.

Sprang efter arbetsmiljöseminariet till ett annat som hölls av Rättsfonden(tror jag det hette) om Lavalmålet. Det var mycket intressant. Även parternas ombud närvarande. Där satt gräddan av alla arbetsrättsexperter och man förstår att det är inte enkel materia att tolka EU lag och vår egen kollektivavtalsmodell på arbetsrättens område. Det handlar om flera delar som ska fungera. Rätten att verka med företag i hela europa, att skydda arbetstagare och att skydda jobb. Alla dessa frågor jobbar i alla olika riktningar och går inte alltid i takt. Nu väntar vi på utslag från EG domstolen i Lavalmålet. Men det kommer förmodligen ändå bli AD som får tolka utifrån svenska förhållanden. Men som sagt ett mycket bra seminarium.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.