Åker nu till Finland...

Idag åker jag med kvinnoförbundet till Finland på Nordisk kvinnokonferens. Vi ska på konferens med kristdemokratiska kvinnor från Norden. Även Estland deltar. Vi ska bland annat prata om "Lika möjligheter" som EU har som tema i år.

i say one thing clonazepam online :D
ben (Email) (URL) - 08 08 08 - 01:27

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.