Religionsdialog

SVT har en serie om demokrati just nu. Inte riktigt klart för mig hela upplägget men det verkar handla om: Vad är demokrati och hur stärker vi demokratin. I fredags var jag inbjuden till SIgtunastiftelsen för att delta på ett seminarium där tre kvinnor från de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam berättade hur de tolkade skrifterna ur ett kvinnoperspektiv. Det var Birgitta Larsson från Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, Naomi Graetz från Ben Gurion Universitetet i Negev, Israel och Haifa Jawaad från Universitetet i Birmingham, England. De hade valt ut några texter som de tolkade utifrån ett feministiskt synsätt. Det är minsann inte lätt att tolka alla texter välvilligt ur ett kvinnoperspektiv. Men temat för seminariet var :"Kvinnors texttolkning som en resurs att förändra världen".  Och i samtalet kom fram vikten av att vi i Sverige och i andra sekulariserade länder blir alltmer "religionsanalfabeter" och att det försvårar integrationsprocessen. Vi behöver i en globaliserad värld där vi möts mellan kulturer och religioner kunna orientera oss i terrängen så att säga. Ja, det fanns många olika dimensioner som kom fram under dagen, och viktiga sådana. I SVT har också detta med kunskap om religion vävts in. En dimension vi inte får glömma när vi talar om integration.

Mycket intressant att du använder ordet “religionsanalfabetism” som så väl betecknar dagens tillstånd och faktiskt ett stort problem som växer…

Själv börjar jag allvarligt fundera över hur personer inom vissa yrken ska kunna vara kvar i sitt arbete, utan att i praktiken behöva avsäga sig sin tro – så långt har det gått. Debatten är hårdast riktad mot lärare, men även för personal inom sjukvården finns svårigheter för troende att hävda sin rätt att handla utifrån sin moraluppfattning.

Detta är en mycket skrämmande utveckling.
Titti Sonesson (Email) - 28 02 10 - 14:32

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.