Mättad är dagen...

Ja, ännu en dag har gått i raskt tempo. Träff med grupp kl 8 som jag ska resa till Mellanöstern med(parlamentarikerresa). Sedan fotografering för tidningsintervju, utskott, möte med grupp som jobbar med nomineringsprocesser i partiet, möte med partisekr och associerade förbund, kolla mejl och titta på statsministerns frågestund samtidigt via TV, tidningsintervju i en timme, ut och köpa skor och sedan byta om för talmansmiddag. Satt bredvid VD på Swebus. Trevligt och intressant samtal om kollektivtrafik och incitamentsstrukturer. Mätt blev jag på den goda maten. Men just nu känner jag mig också ganska mättad på möten...ska nog sova nu...

louis vuitton jean bag vuitton riveting
vuitton (Email) (URL) - 19 07 08 - 14:09

cool post dude free ringtones for verizon wireless 507 free ringtones uscellular 230323
john (Email) (URL) - 02 09 08 - 16:00

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.