A-kasseregler

I LO- tidningen från den 16 november kan man läsa om Rebecka Magnusson i Luleå som enligt tidningen tvingas söka jobb i Karlskrona 140 mil bort. Jag funderade hur det kunde komma sig eftersom man har rätt att göra undantag pga av familjeskäl, som exempelvis småbarn. Sedan hörde jag en partikollega som sett ett inslag i tv där arbetsförmedlingen sagt att det fanns andra jobb men att hon inte ville ha det, utan bara jobba som försskollärare. OM det stämmer så tycker jag inte att arbetsförmedlingen gjort något direkt fel. De har anvisat annat jobb på hemorten som hon inte vill ha. Då anvisas hon förskollärare i annan del av landet. Är rapporteringen rättvisande?

Däremot visar LO tidningen faktiskt på något som blivit något positivt utifrån alliansens nya politik. Nämligen att vi dragit ner på hur länge man kan deltidsstämpla. Det har inneburit att två kvinnor som haft säsongsanställningar på Ystad kyrkogård nu fått året-runt jobb. Flera jobb är säsongbetonade. Jobb sommartid och stämpling vintertid. Detta kanske kan minska med de nya reglerna. Hoppas fler arbetsgivare följer efter. Framförallt kommuner och landsting som utnyttjar systemet och ger kvinnor scheman på 85, 92 procent osv. Nu kanske fler kan få heltidsanställningar för annars måste dessa personer söka annat jobb efter en tid.

Alltid finns det enstaka personer som kommer ikläm i alla system. Tyvärr. Men vi är på rätt väg med jobbpolitiken i alliansen!

Nu har jag precis varit på riksdagens gym- ökar tempot nu med tyngre vikter och lite längre cykelpass. Det går framåt...nu åker jag hem för att laga mat med familjen...

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.