Parlamentarikermöte i Bryssel om livmoderhalscancer

Mötet i Bryssel om livmoderhalscancer var intressant. Det var EU parlamentariker som bjöd in(ECCIG, vilket betyder European Cervical Cancer Interest Group). Jag hade fått inbjudan eftersom jag gjort motion i frågan i riksdagen, vad jag förstår. Talare var flera olika länders parlamentariker som berättade hur långt man kommit i prevention. Slovenien som är ordförandeland kommer den 6-8 febr ha ett högnivåmöte i Ljublana,om Cancer och där man kommer att komma med riktlinjer och rekommendationer för de olika medlemsländerna. Cancer är en fråga som man menar hänger ihop med Lissabonstrategin om att stärka EUs konkurrenskraft. För detta krävs att medborgarna har en god hälsa.(3 miljoner cancerfall per år i EU varav 1,7 miljoner dör. 53% män och 47% kvinnor) I det sammanhanget nämndes också att strukturfonderna kommer att kunna användas för att jobba med förebyggande arbete i framförallt de nya medlemsstaterna. På mötet talade WHO men också European Centre for Disease Prevention & Control, ett Europeiskt smiddskyddsinstitut, vilket är förlagt till Sverige. Där talade Prof Johan Giesecke från Sverige, som är chef för det vetenskapliga rådet inom myndigheten. (Han kom för övrigt ihåg att vi båda växt upp på Storskogsvägen i Ålsten- världen är liten!)  Samstämmig information kom om att livmoderhalscancer är den enda cancerform där vi effektivt kan förhindra dödsfall. Den är nummer två av alla cancerfall för kvinnor. Screening är viktig, men även vaccination. Då kan man komma ner till 90% prevention. 15 000 dödsfall om året(2004)-det är inte ok. Det känns hemskt när vi vet att vi kan förebygga det. Därför är jag engagerad i denna fråga förutom att jag har både en mamma och en syster som gått bort för tidigt i cancer, även om det var annan cancerform. Vi som politiker måste göra mer. Men sedan behövs förstås kunskap om sjukdomen och hur man kan skydda sig. Och där blir man i så fall moraltant, för ju fler sexuella kontakter desto högre risk. Men vi måste jobba med både info, screening och vaccination anser jag. Både killar och tjejer kan få HPV-humant pappilomvirus som ger sjukdomen. Men det är visst tjejerna som får cancer av det, vad jag förstått.
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.