Kristna i Mellanöstern

Talade igår på en demonstration på Mynttorget som den assyriska gruppen anordnat utanför Riksdagen. En biskop (Paulos Faraj Raho har mördats i Irak och det är bara ett led i flera av attacker mot kristna i regionen. Vår fd riksdagsledamot Margareta Viklund jobbar hårt för att lyfta denna grupp men igår lovade jag att tala på mötet som samlade ett stort antal personer. Gruppen assyrier, kaldeer och syrianer är en grupp som har rötter i regionen sedan lång tid tillbaka. Det vore fruktansvärt om alla skulle fördrivas, något som idag sker på bred bas. Ingen vågar vara kvar under nuvarande omständigheter. GRuppen vill ha en egen autonom region som kurderna i norra Irak. Och det är förståeligt. Man kan inte se annat än att deras fruktan är relevant. Så något måste världssamfundet göra för att skydda gruppen. Och det gäller alla kristna i regionen Mellanöstern som idag har en svår situation. Jag har tidigare tagit upp frågan om kristnas situation även i Palestina och att radikaliseringen i området är oroande för hela den kristna befolkningen i området.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.