Besök i Norrbotten

Blev ett bra besök i Luleå /Piteå. Det är bra att inte bara vara i sin egen hemregion. Om beslut ska fattas kring Norrbotniabanan så har jag nu satt mig in i denna fråga mer. Kände att jag fick mer förståelse för de enorma investeringar som görs inom gruvnäringen i Norrbotten. Flera miljarder investeras just nu i LKAB, Boliden men även andra stora företag. Och det är viktigt för Sverige att vi ser till att denna utveckling inte hämmas. Att satsa mer på järnvägstransporter ligger väl i tiden också.

Jag fick också träffa Erik som har Downs syndrom och som är på jobb istället för på en lokal för daglig verksamhet. Han går tillsammans med en tjej och städar bussar vilket han trivdes med. Visade på vad vi kan göra mer för våra personer i LSS gruppen. Några bedömdes även kunna gå ut i en lönebidragsanställning. Denna grupp är de som står långt från arbetsmarknaden.

Norrbotten som jag besökte går annars mot strömmen. När jobben mattas av i övriga landet, så ökar man tillströmningen i Norrbotten. Kul att det går åt rätt håll.

Kvinnoprojektet i Luleå var också intressant. Espinoza. Träffade ryska kvinnor som berättade att dom har svårt att få jobb. En hade dock startat en verksamhet med kroppsvård och det gick bra. De hade lånat 40 000 från Almia och dom skulle nu flytta in i större lokaler. Så det var hoppfullt. I övrigt ansåg de andra att arbetsförmedlingen är hopplösa. En kvinna sa att varje gång hon kommer dit så får hon träffa olika personer, berätta sin historia återigen varje gång. Hon sa att det kändes meningslöst. Allting var svårt och för dom kvinnor som nu startat eget, till dem hade arb förmedlingen sagt "det går inte". Förstår inte att det ska vara så svårt att coacha personer...

Jag kanske ska stänga datorn nu. Åkte i morse kl 6.45 hemifrån. Kom hem 21. 15 och nu har jag kollat mejl och avslutat med en liten blogg så här kl 23.04...sov gott!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.