Kvinnomuseum

Hade igår ett seminarium om att starta ett kvinnomuseum eller kvinnohistoriskt museum. Hade det tillsammans med föreningen Dea för kvinnohistoriskt museum. En kvinna från Danmark som driver ett museum där berättade hur de startade. De har en budget på ca 11 miljoner kronor. Inte så mycket om man också kanske kan få in sponsorer vid sidan av statliga medel. Jag tycker det skulle vara så otroligt spännande. Man skulle kunna göra så mycket omkring kvinnors liv. Den förra regeringen visade inget större intresse men kanske man kan övertyga denna regering...?

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.