Irakkonferens

Jo, Irakkonferensen som nu pågår i Stockholm. Hoppas man nu tar tillfället i akt och börjar involvera kvinnorna. Ge kvinnorna några miljader (hur många miljarders miljarder har redan pumpats in...)som de kan förfoga över så ska ni få se på handling. De skulle satsa på stöd till kvinnor så att de vågar gå ut, satsa på utbildning, och jobb. Ge olika stridande grupper löfte om insatser mot fred. De som strider måste se att de tjänar på freden, att de kan vinna något. Deras familjer ska få något i utbyte. Och mest av allt vill människor ha utbildning så att de kan få jobb som ger en inkomst. Kanske någon form av vapenamnesti behövs. Försök att fasa ut vapen och fasa in kunskap. ÖVerbrygga förtroendeklyftor...För kvinnor är det viktigaste utbildning, jobb, deltagande i besluten i landet-makt och inlfytande. Trygghet och säkerhet genom ett grundmurat rättssystem. Får man stopp på bomber med civil uppbyggnad? Ja inte alltid rätta svaret, men nu behövs det mer dubbelkommando än någonsin för att vända utvecklingen rätt.

Så ta in kvinnorna nu i fredsprocessen på allvar. Carl Bildt-ta upp frågan med Condolezza!


swerwaralom (Email) - 03 06 08 - 20:28

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.