KDU och jämställdheten

Ser att KDU, vårt ungdomsförbund har skickat pressmeddelande idag om att partiet inte bör stödja jämställdhetsbonusen i regeringen( och stödjs i ett program som ska tas på rikstinget). Istället ska valfriheten hyllas. Då har man nog inte läst jämställdhetsavsnittet i partiets principprogram där det står att vi ska "undanröja traditionella föreställningar, fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar och förhindrar jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta gäller familjeliv, arbetsliv och samhällslivet i övrigt." Och så kommer: "Det handlar inte bara om lagstiftning utan även om opinionsbildning och attitydförändringar." Alltså finns även lagstiftning med inom både familjeliv och arbetsliv för att öka jämställdheten. Vidare står i partiets program att "Jämställdhet börjar i hemmet och barnen lär sig tidigt av sina föräldrars könsroller" och längre ner på sidan 83 i principprogrammet står "Jämställdhet är bra för barnen". Så varför vara så enögd. Det är väl bra om vi har både mamma och pappa som förebild i hemmet. Är det inte det kristdemokraterna jobbar för? Tråkigt att ungdomsförbundet ställer jämställdhet mot valfrihet. Och ofta ställs jämställdhet mot barnens väl och ve. Som att det inte går att kombinera. Det partiet säger i sitt program är att allt hänger ihop. Bra! Det tycker jag också!
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.