Artikel i tidningen Dagen om kd+s

Tidningen Dagen har fångat upp en krönika i tidningen Kristdemokraten som de följer upp i en artikel idag. Det blir nog lite förvirrat med begreppen konservativ och värdekonservativ för många(även för mig...) När jag fick möjlighet att kommentera Stjernkvists uttalande så var det svårt att förstå riktigt vad Stjernkvist egentligen menar. För när han menar att vi kristdemokrater ska vara mer konservativa och möta (s) så tror jag han menar att inte vara så snabba på att förändra vård, skola och omsorg och andra samhällsinstitutioner. Kollektivavtal och fackliga rättigheter är andra viktiga frågor för kristdemokrater i ett internationellt historiskt perspektiv. Men att vi skulle vara konservativa i dess klassiska bemärkelse att vi inte vill ha förändringar och att man ser individen som sin egen lyckas smed, det är inte vad kd traditionellt står för. Vi skiljer på värdekonservativ som ju handlar mer om att vi inte vill förändra för fort när det gäller familj och andra mer traditionella frågor som tro- och religion, kristen värdegrund i skolan mm. Kristdemokrater är mer motståndare till snabba förändringar till frågor som synen på äktenskapet och på den nya utvecklingen av hur man kan förändra familjemönster genom andra äktenskapsformer, assisterad befrukning, surrogatmödrar mm som kommer upp i debatten. Men det handlar också om den medicinetiska utvecklingen som ex frågor om genterapi eller om dödshjälp mm. Vart är vi på väg när inget liv är heligt längre. Vet vi vart vi är på väg som samhälle? Och har vi en etisk kompass som vägleder oss i svåra beslut ? Det är naturligt att det finns ett parti som vill se till att inte förändringar på dessa områden går för fort. Men det innebär också att det blir diskussion och frågan om att vara dom som "bromsar" utvecklingen. Jag själv tycker att vi kristdemokrater ska vara realistiska och ibland pragmatiska, men det hindrar inte att det ibland är bra att det finns någon som kan ställa kritiska frågor till olika förändringar i samhället. Där är vi alltså värdekonservativa- omkring värdefrågor. Men däremot kan vi vara väldigt radikala i andra frågor och bör vara om vi vill rädda liv. Som ex i miljöfrågor som handlar om vår överlevnad. Och det handlar om att ta vara på sin nästa i biståndspolitiken osv.

Så till frågan om vi kan samarbeta med socialdemokrater. Visst kan vi det i många frågor. Kristdemokrater runt om i världen gör det, nu senast i Tyskland. Men i Sverige har socialdemokraterna styrt så länge att det är hälsosamt att dom får stå utanför ett tag till. Vi behöver hitta en ny kompass i det svenska samhället. Samhället kan inte lösa alla våra problem. Vi måste börja ge människor verktyg för att ta mer eget ansvar. Staten ska vara skyddsnätet förstås. Men innan dess ska individen känna att vi ger henne/honom inflytande över sin vardag. Och det måste ställas krav också. Socialdemokraterna är konservativa så till vida att dom inte vill förändra för snabbt. Och det kan vara bra. Men det får inte gå för långsamt heller. Det finns för mycket som behöver förändras trots allt. Och socialdemokraterna har lämnat de värdekonservativa frågorna alldeles för länge. Det måste finnas andra värden än att ge människor mer bidrag eller mer pengar i olika lägen. Och människor som tjänar pengar på företag eller annat måste inte "straffas". Dessa personer behövs också. Socialdemokraterna behöver fundera över vilka värden som ska det samhälle de vill se framöver. Inte bara prata om återställare...

Så kontentan är att alliansen nog ändå funkar bäst för oss kristdemokrater nu. Vi har fyra partier som vill förändra Sverige. Och jag tycker att dessa fyra partier har en bra agenda. Vi måste bara tala om vad vi gör på ett bättre sätt....

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.