Kärnkraft

Angående Forsmark och kärnkraft så sa man på nyheterna igår att Kd och Fp vill bygga och bygga nya kärnkraftsreaktorer. Men det finns ännu inga beslut på i vårt parti. Det måste vi diskutera. I partiets principprogram står i alla fall "Den svenska kärnkraften ska fasas ut ur energisystemet i takt med att den ersätts med förnybar energi". Själv tycker jag inte man kan ha idiotstopp men man kan heller inte säga att vi behöver inget annat än kärnkraft, för då försvinner incitamenten för att utveckla förnyelsebara energislag. Det är inte omöjligt att man inom kärnkraften kan hitta nya metoder som minskar riskerna i hanteringen, och det ska vi förstås vara öppna för. Vi har också fördelar av att faktiskt ha kunskap om kärnteknik i vårt land. Men som ett framtidsinriktat parti bör vi ge järnet när det gäller att utveckla alla alternativ. Det finns massor att göra på energieffektiviseringar också. Staten bör hitta vägar att ge incitament så att ideerna blommar inte sluts.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.