Tvångsäktenskap och barnäktenskap

Idag går jämställdhets- och integrationsminister Sabuni ut och berättar att folkpartiet vill stoppa tvångsäktenskap. Tidigare har centern varit ute i frågan. Kristdemokraterna tog på rikstinget 2007 ett beslut i frågan om tvångs- och barnäktenskap på förslag från kvinnoförbundet. Så vi välkomnar förstås detta. Barn under 18 år ska få vara barn och inte kunna övertalas att ingå äktenskap. De undantag som länsstyrelsen kunnat ge har inte varit så många vad jag förstått, men det är ändå inte okey. När det gäller tvångsäktenskap som kan handla om vuxna kvinnor också, så är det en synnerligen svår uppgift att utreda, när tvång förekommit. Men vi måste ändå göra vad vi kan för att markera och hitta de fall som finns.  Kvinnoförbundet presenterade i januari 2006 en rapport om hedersrelaterat våld där dessa förslag liksom många andra förslag finns med. Gå gärna in på kvinnoförbundets hemsida och kolla www.kvinnor.kristdemokraterna.se

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.