Varsel och a-kassa

Debatten om det ökade antalet varsel gick väl hyfsat för min egen del. Men jag tycker att vi i alliansen klarade det riktigt bra. För vad har andra laget att ge? De kör samma gamla visa om a-kassan, men inget om hur de ska få fram nya jobb. De försöker intala folk att det nu är borgarna som sett till att folk inte får 80 procent av lönen i a-kassa, i alla inkomstlägen längre. Men så var det ju inte under deras tid heller. Nu har de myntat 80-80  modellen att 80 procent ska få ut 80 procent. Men varför ska inte 100 procent få ut 100 procent? Jo, någonstans går det en gräns. Och kostnaden är stor för att höja taket. Och sossarna har ett förslag för nästa års budget, vänstern ett annat och miljöpartiet ett tredje förslag. Mp tak på ca 20 000 kronor i månaden, vänstern på 25 000 kronor och sossarna på 30 000 kronor om jag inte minns fel. Nivån kommer sedan att styra vilken lönenivå man sedan är beredd att sänka sig till för att få ett nytt jobb. Visst, man bör diskutera vilka tak vi ska ha om vi nu ska kalla det en försäkring. Men nu måste vi kraftsamla och lägga resurser på att få fram fler jobb. I media så säger nu sossarna att Volvoarbetarna SKA bli arbetslösa och de SKA ha a-kassa. Blir ju helt sjukt resonemang.

I budgeten för 2009 så har vi lagt 4,5 miljarder till arbetsförmedlingens verksamhet. 27 miljarder till utbetalningar av a-kassa. Vi har 6 miljarder för arbetsmarknadsåtgärder. Sedan har vi mer utbildningspengar i utbildningsutskottets budget .Kostnaderna för lönebidrag och Samhalls verksamhet budgeteras till 14 miljarder. Sedan har vi på vårt utskott flera andra utgifter för Arbetsmiljöverk(588 miljoner) , Arbetsdomstolen(26 miljoner) osv Sammanlagt har vi en budget på ca 56 miljarder för 2009.  Inga småsummor precis i sammanhanget. I debatten låter det på vänsteroppositionen som att vi inga pengar satsar på detta område. Dom är duktiga på retoriken i alla fall, det kan man inget säga om...

Fortfarande igår så sas på ett seminarium att det största hindret för expansion i företagen idag är brist på arbetskraft. Först därefter kommer brist på efterfrågan på deras varor. Det är intressant. I TV säger många att de nu börjar se av pensionsavgångar. Så detta kommer också att lösa en del. Det behövs eftersom vi har en stor ungdomskull som nu kommit ut på arbetsmarknaden. Ingen vet hur det kommer att bli framöver. Men vi bör inte som socialdemokraterna, spä på med elände. Snart vågar ingen handla utan bara spara, ingen vågar anställa. Alla väntar på alla. Och ett sådant  dödläge vore förödande. Vi måste våga tro på framtiden och agera i förebyggande syfte. Varslade brukar få nya jobb hörde jag på radion häromdagen, när Trygghetsrådet intervjuades. Inom 4 månader brukar dessa ha jobb, men de som inte idag kommit in på arbetsmarknaden, de långtidsarbetslösa, det är dom som halkar längre bak i kön. Där ligger vår stora utmaning.

Idag har jag varit ute på somaliska kvinnoföreningen i Tensta. De har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi var väl 8 kvinnoförbundare och dom var nog ett 20 tal kvinnor. Jag skulle prata arbetsmarknad. De hade massor med frågor. De tyckte inte att arbetsförmedlingen hjälpte dom tillräckligt. Det kom sedan upp många andra frågor som -en kvinna som ville ha hjälp i hur man startar eget inom hemtjänst för somalier. En annan hade med sin Fortumfaktura som hon undrade över. Hur många frågor som helst. Vi måste få dit någon som kan förklara dessa elfakturor.  Även för mig...

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.