Varslen fortsätter men allt är inte hopplöst

Arbetsförmedlingen kommer ständigt med nya dystra siffror om arbetsmarknadsläget. Och det är allvarligt. Förra fredagen och lördagen besökte jag Olofström i Blekinge som är hårt drabbat men även Karlshamn. Jag talade på partiets årsmöten där men på fredagen hann jag också med några besök och möten. Möte bland annat med kommunledningen om varselsituationen. 11% av arbetstillfällena har försvunnit i kommunen vilket är dramatiskt. Det fanns flera frågor om utbildningspengar, infrastrukturbehov mm som jag tog med mig hem. Framförde några synpunkter till Littorin igår på ett internt möte. Jag fick inte träffa någon på Volvo i Olofström, vilket var lite av en besvikelse. Vill de inte ha fler kontakter in i riksdag och regering och påverka tänker jag...men när jag sedan hör om hur det lilla företagarrådet i staden också fått besked om att Volvo inte ska sponsra med 25 000 kronor till det center de driver på ideelll basis men har lokal och utbildningskostnader för ca 100 000 då tycker jag det är lite småaktigt av Volvo. Är det ledningen i USA som vill dra in allt...utan att tänka på att denna verksamhet stöttar de som blivit av med jobbet på Volvo stöd att starta eget företag. Det är ideella seniorkonsulter som ger stöd för en ringa kostnad. Samtidigt delar men ut miljarder i Volvo i aktieutdelning. Jag får inte ihop det...med de 25 000 kronorna som dras in för de uppsagda...

Samtidigt finns nu flera företag som går bra. Scanbox som jag besöker i Olofström går bra. Matcantiner, värmeboxar till bla äldreboenden går bra. Intressant besök. Idag ser jag rubriken i tidningen "byggindustrin"- Rubriken på tidningen är "Vart tredje företag planerar att nyrekrytera". Man har gjort en rekryteringsenkät som visar på att trots lågkonjunkturen så säger en tredejedel av byggföretagen, byggherrarna, konsulterna och installatörerna att de har behov av nyrekrytering redan i år. Samtidigt kommer ju fler och fler 40-talister att gå i pension vilket borde ge nya arbetstillfällen. Så det kanske inte bara är mörkt! VI behöver lite optimism!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.