Världsbanken

Igår var vi på Världsbanken här i Washington. Först ett möte med Lars Thunell som leder IFC International Finance Corporation som är en del av Världsbanken. Intressant att höra om aktuella investeringsprogram. Vi träffade också Shantayanan Devarajan som är på Afrikaenheten som beskrev situationen med anledning av finanskrisen. Det var en mörk bild men samtidigt visade på Afrikas potential. (Om man vill veta mer kan man visst gå in på hans blog som hade namnet africacan). Vi åt lunch med det nordiska teamet som leds av normannen Svein Aass, men även Erik Eldhagen och Stefan Isaksson som är från finansdep resp UD. Vid lunchen fick vi en dragning om Världsbankens arbete. Banken har en viktig roll, men det finns också svårigheter när så många länder är involverade i beslutsfattande. Men man fick i alla fall en annan bild än den som tidigare visats och som var något mer posítiv. Banken kan bidra till utveckling på många sätt, och det finns stort intresse för jämställdhetsfokus på utvecklingsarbetet vilket gör att Sverige ofta får ge råd i dessa frågor.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.