Ungdomsarbetslösheten

Idag besökte vi i arbetsmarknadsutskottet Arbetsförmedlingens huvudkontor hela förmiddagen. Det blev bra information om vad som händer. Vi fick bra och aktuell statistik. Om man ska säga något positivt om det dåliga arbetsmarknadsläget så är det att det inte ännu är så dåligt som det var på 90-talet. Enligt gamla scb definition så var arbetslösheten 1997 10% och nu är den 6 %. Något som man bör tänka på är att det varje år är 1 miljon arbetstillfällen rekryteringar per år och att vi nu går in i en tid där många kommer gå i pension. År 2012 kommer 122 000 personer att gå i pension enligt chefen på AF. Så läget är allvarligt men inte helt mörkt ändå kanske.

Ungdomsarbetslösheten (16-24 år)har många ingångar när man tittar på hur det går för den gruppen. Man måste kolla att vi nu har en befolkningseffekt som innebär att vi har 180 000 fler ungdomar ute nu på arbetsmarknaden än på 90 talet. 93 var arbetslösheten med den gamla definitionen 20% och nu ligger den på ca 24%.  Om man då säger att var fjärde ungdom är i utanförskap ska man veta att det då finns missnöjda gymnasieelever med i beräkningen och som i en undersökning säger sig hellre vilja arbeta än plugga. Av 148 000 är 66 000 heltidsstudenter. Så det finns en massa missnöjda studerande därute och som hellre skulle vilja arbeta. Ungdomar  16-24 år har annars en mycket kortare inskrivningstid som arbetslös än "vuxna", ca 200 dagar jmr med 600 dagar för "vuxna".

Nu är det många unga som behöver praktik- så har du eller ditt företag en plats att erbjuda så kanske det är läge att erbjuda det nu. Vi behöver alla hjälpas åt. De som kommit in i jobbgarantin för unga behöver praktikplatser nu!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.