Antalet fackligt anslutna minskar

I en artikel i Svenska Dagbladet idag beskrivs hur antalet fackligt anslutna minskar. I Sverige bedöms den fackliga anslutningsgraden minska till 61 procent 2025 enligt en bedömning som representanter för fack,arbetsgivare, forskare och stater i 34 länder gör. 2006 var anlustningsgraden i Sverige 77 procent och 2008 71 procent. Flera anser att det beror på höjningen i a-kassan. Och det kanske delvis ha påverkat. Men det beror också på att många fortfarande inte vet att det är skillnad på att vara med i facket och att vara med i a-kassan. De som svarar på frågor i tidningen får frågor om facket och svarar om a-kassan osv. Man kan ju vara med i bara a-kassan och det kan kosta allt från 140 till 384 kronor i månaden, beroende på hur hög arbetslösheten är i den aktuella kassan. Den fackliga avgiften kommer till. Facket kan ju marknadsföra sig själv och sätta en låg avgift. Och LO förbunden kanske kan sänka sin avgift om man inte betalar in pengar till socialdemokraternas partikassa ...? Hur som helst så måste facken bli bättre på att tala om vad de kan erbjuda, varför man ska vara med osv. Som försäkringar och annat som är viktigt att veta. Dessutom behövs en informationskampanj om vad kollektivavtalen innebär och ger. TCO beskriver, i ett mejl till oss i utskottet nyligen, att 40% av 20-35 åringar inte känner till hur högt kollektivavtalets värde är för pensionen och 34% underskattar beloppet. Det är mycket som tas där som samhället inte behöver ta, så det är bra för oss alla om arbetsmarknadens parter sköter en hel del själva. Så nu finns ingen tid att förlora för facken när det gäller att marknadsföra sig själva! Är de viktiga för framtiden så måste det gå att få fler att gå med, inte bara i a-kassa utan även i facket.
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.