Europeiska rådet- kvoterad föräldraledighet?

Idag har Europeiska rådets arbetsmarknadsministrar mötts och diskuterat bla Lissabonstrategin men också föräldraledighetsdirektivet.

Parterna på Europeiska arbetsmarknaden har kommit överens om ett kollektivavtal om att förlänga rätten till föräldraledighet från 3 månader till vardera förälder, till 4 månader vardera. Kommissionen har tagit upp frågan och lagt det som ett direktiv nu. En lag som alla EU länder måste implementera inom två år.

Huvudprinicipen är att man inte ska få överlåta dagar mellan varandra. Det står dock att länder får tillåta överlåtelse av dagar, men en månad får de ej tillåta att man överlåter till den andra föräldern. Det låter i mina öron som att EU har börjat med en kvoterad månad i föräldraledigheten...

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.