Kd och arbetsrätten

I måndags var jag med i radioprogrammet SR Ekot Special. En kompis ringde och påminde om programmet. Jag sa där att vi i kd står nära både arbetstagare och företagaren. Det är klassisk kd profil att båda har rättigheter och skyldigheter. Därför har kristdemokraterna både ett fackligt socialt råd(där jag är ordf) men också ett företagarråd. Som företagare vill man gärna påverka och utveckla sina kompetenser, men man måste också våga ta risker. Det ska löna sig. Men en arbetstagare har också rätt att organisera sig för att se till att ha bra arbetsvillkor. Därför behövs även fackliga organisationer. Kristdemokrater i Tyskland och Latinamerika har haft stark koppling till olika fackliga organisationer. Lech Walesas parti gick sedemera in i EPP. den kristdemokratiska unionen i EU parlamentet.

I programmet diskuterades även hur frågan om LAS och rätt till heltid ska lösas av respektive partier och allianser. Från min synvinkel så går det inte att lagstifta om heltid. Däremot kan vi jobba för att fler ska införa rätt till heltid inom ex kommun och landsting. När det gäller LAS så tror jag att fack och arbetsgivare behöver en ny överenskommelse då arbetsmarknaden förändras snabbt i globaliseringens tidevarv. Det krävs snabbare och snabbare anpassningar av arbetsmarknaden till en allt mer komplex arbetsmarknad. Så därför behöver parterna ta tag i detta. Släpp inte in politikerna för mycket i detta...det kommer nog ingen att tjäna på! För om vi politker börjar reglera allt möjligt så har vi snart slagit hål på den svenska modellen, där parterna tar lokalt ansvar för jobben.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.