FN och Hillary

Ja så kom då Hillary till mötet i Säkerhetsrådet och samtalen om hur fredsarbetet ska gå vidare i Sudan och om hur det går kring folkomröstningen där i januari. Hillary noterade i sitt tal att hon var ensam kvinna runt bordet och att kvinnors roll i krig och konflikter måste betonas (läs res 1325). Det var viktigt att USA närvarade vid mötet på hennes nivå, då USA kommer att lätta på sanktioner mm ifall Sudans regering fortsätter på det fredliga spåret. Det finns frågor om Darfur och Abyia(?) som kvarstår men trots allt är man snarare på väg mot något bättre än sämre , i alla fall just nu.

Vi hann med många fler övningar innan veckan var slut. Vi fick vara med i återrapporten om G20 mötet till alla länders diplomater. Vi träffade höga chefer inom UNDP, FNs utvecklingsprogram men också UNICEF(som f.ö. leds av en fd Kristdemokratisk minister från Norge- Hilde Johnson och som alla tyckte gjorde en mycket bra presentation) ,UN AIDS (leds av Bertil Lindblad) och FNs upphandlingsenhet. Vi besökte IPI(internat fredsinstitut som följer FN) och fick dragning om de globala utmaningarna på säkerhetsområdet vilket vär mycket intressant.

Vi var också en dag ner till Washington och fick träffa svenska ambassadören och säkerhets- och militärrådgivare där. Vi besökte även där en intressant "Think tank" som har 200 medarbetare och är för demokraterna den viktigaste aktören. Mötet med Anna Brandt på Världsbanken var otroligt intressant för att höra om både hur man bedömer behov men också vilka utmaningar som finns framöver och vad de kan bidra med.

De två veckor jag varit i USA och FN systemet har gett en fantastiskt bra bild av hur FN fungerar och vad vi gör med våra biståndsmedel. Först har vi fått dragningar av våra svenska diplomater och sedan träffa personer i FN systemet. Mycket pedagogiskt.

Man blir glad när man på UNICEF säger att 96% av alla pengar går direkt till barnen. Man har jobbat hårt för att minska administrationen. Sverige har rykte om att försvara FN, ge stora bidrag och att också arbeta för att utveckla FNs kapacitet och effektivitet. Vi ska vara stolta över det och det ger oss också inflytande på det internationella planet som vi inte ska underskatta. Våra diplomater och tjänstemän på den svenska FN representationen är mycket professionella och gör också ett fantastiskt arbete för att lyfta för Sverige viktiga frågor som ex frågor om  Mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det finns med i allt vi gör. Jag är imponerad över att det arbete som görs inom FN. Det är inte en sovande koloss som man kanske tror utan är en viktig aktör inom världspolitiken och viktig för att driva olika universella värderingar framåt.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.