EU nämnd

Idag har vi bla haft EU nämnd. Det är många handlingar som ska avhandlas med ministrar och statssekreterare vid varje EU nämnd. Handlingar kommer ofta sent. Ibland hinner vi inte få handlingar översatta utan får läsa långa dokument på engelska. Men det är spännande frågor.

Idag fick regeringen vårt godkännande ang kommande diskussioner i rådet om budget och riktlinjer för Europeiska försvarsbyrån. Frågor om försvarsförmåga inom EU kommer upp och regeringen "fick stöd för sin ståndpunkt" av EU nämnden. När varje minister eller statssekr drar ett ärende för EU nämnden måste de söka stöd för sin ståndpunkt som de ska ha nere på rådet. Och om något parti inte instämmer blir det en sk "avvikande mening". Det fanns avvikande meningar idag men inte så många partier att det blev majoritet. Därför fick regeringen klartecken från EU nämnden idag.

Vi diskuterade också de förslag till ståndpunkter som regeringen via biståndsmininster Gunilla Carlsson sökte inför biståndsministermötet i Bryssel, som ska behandla frågor om Haiti och Afghanistan. Rådet ska också ha diskussion om framtidens biståndspolitik. En grönbok om utvecklingspolitik är på konsultationsstatus.

Att sitta i EU nämnden ger bra kunskap om EU, om Sveriges roll i EU men också en hint om vilka frågor som är på gång, och som ibland blir till till direktiv och så småningom svensk lagstiftning. Så trots allt jobb med tjocka luntor som ska läsas vid sidan av alla handlingar i mitt vanliga utskott så är det intressant och nyttigt att få sitta med i EU nämnden.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.