Kd nyhet om jämställdhet

Idag är huvudnyheten på Svd "Kd redo ge skatterabatt till jämställda föräldrar"- Göran Hägglund är beredd att kompromissa om familjepolitiken. Jag tycker det är bra att han ger en signal om att denna fråga (familjepolitiken) inte kommer att vara en stötesten för alliansen. Alla partier i alliansen verkar ju vara överens om att öka valfriheten och ge ett ökat stöd till föräldrarna. I Stockholms stad har man kommit överens om familjepolitiken varför det borde vara möjligt även på riksnivå. Vårt principprogram har flera skrivningar om jämställdhet under avsnittet familjepolitik, så det är bra att vi fått en sådan markering. Om skatterabatt är bästa sättet att öka jämställdheten i familjen återstår att se och behöver diskuteras. Men vi som kristdemokrater bör stärka familjen, och alla undersökningar tyder på att familjer håller ihop bättre om vård av barn är bådas uppgift. Med dagens utspel visar Göran att han är oljan i alliansmaskineriet!

Visit this and see many
ritalin dexedrine ir
dexedrine (URL) - 01 05 07 - 04:57

Hi! Nice site!
Stuffing Envelopes (URL) - 02 05 07 - 23:55

hay order vicodin cximsy
kris (Email) (URL) - 02 08 08 - 12:07

it’s nice site!!! armenian ringtones
pvaha free cincinnati bell ringtones 230
joseph (Email) (URL) - 02 09 08 - 08:36

hay free nokia 1100 ringtones
54296 hip hop tracfone ringtones =O
kris (Email) (URL) - 02 09 08 - 22:27

http://foodinvestgroup.info/Clay-Aiken/s..
dmii-1220313504.txt http://foodinvestgroup.info/Clay-Aiken/c.. clay aiken wallpaper
infeytyt (Email) (URL) - 03 09 08 - 02:16

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.