Sista dagen på året 2010

Ja nu är det sista dagen på detta år. Ett år som varit intensivt på många sätt. Jobbigt privat men även arbetsmässigt med valrörelse och ett intensivt nytt arbetsår i riksdagen. KD gick tillbaka men inte i Stockholms stads valkrets. Den enda valkrets i landet där vi gick fram med ett mandat ,vilket var glädjande. Jag har nu ett eget mandat och har fått nya arbetsuppgifter inom utrikesområdet som jag fått ansvar att utveckla under mandatperioden. Jag gillar utmaningar och jag är övertygad om att det blir ett spännande år. Under förra mandatperioden satte jag som mål att få upp funktionshindrades personers situation på arbetsmarknaden i mediafokus. Själv intervjuades jag i TV om det . Och Göran Hägglund hade det med i valrörelsen och jag noterar att statsministern i en debattartikel idag tar med det som en utmaning för kommande år. Mitt nya mål för det kommande året är att KD ska synas mer i utrikespolitiken. Vi har varit alldeles för tysta där.

Året som gått har handlat om Ekonomisk kris i Euroländerna. Sverige står starkt ekonomiskt men vi är beroende av omvärlden och har stöttat Baltikum, Island, Irland på olika sätt med stödlån. För Sverige är Norge, England, Tyskland viktiga länder för export varför deras ekonomier är viktiga. Vi behöver också följa USA, Kina, Indien och Brasiliens ekonomier som är viktiga globalt. Den globala ekonomin kommer att bli allt mer i fokus förstås under året som kommer. " No land is an Island" lskulle man kunna säga. Inget land är en ö utan alla påverkas av alla i olika grad.

För att skapa stabilitet krävs också att vi arbetar med fred och säkerhet. Att tidigt gå in och förebygga eskalerande kriser runtom i världen är en viktig uppgift för FN men också för EU och Sverige. Vi ska bidra där vi kan. Genom Lissabonfördraget har vi sagt att vi har en pakt inom EU, där vi stöttar varandra i händelse av attacker utifrån. Sverige ska nu också ha ansvaret ett halvår för den sk Nordic Battlegroup som kan sättas in runtom i världen i olika konfliktzoner. Solidaritetspakten inom EU gäller även terrorattackermot ett enkilt EU land. Frågan kommer därför säkerligen att vara högaktuell inom EU under det kommande året. Men vi har också har konflikter som påverkar oss på olika sätt. Vi har den i Mellanöstern med Israel- Palestina, den förstående folkomröstning i Sudan, problemen i Somalia, Afghanistan, Elfenbenskusten osv som behöver lösas.  Krig skapar stora problem för civilbefolkningen och skapar ökad fattigdom. Och fattigdom skapar i sin tur grogrund för ökade konflikter. Därför är det viktigt att arbeta med flera fokus samtidigt i konfliktlösningssituationer. Och biståndet måste ifrågasättas. Var gör det mest nytta? Hur får vi länder att bli självförsörjande. Många länder har varit biståndsmottagare i decennier. Varför kommer vi inte vidare. Hur skapar vi entreprenörskap och egenförsörjning bland befolkningen. Handel ökar välståndet och måste främjas. Slaget om naturrresurserna behöver också adresseras. Konflikter kring ex mineraler är ett område som vi behöver belysa mer.

Om vi inte lösere de globala utmaningarna på energi- och miljöområdet går vi också en osäker framtid till mötes. Kostnaderna för naturkatastrofer men också för miljökatastrofer kommer att öka. Det är billigare att förebygga. Både i mänskligt liv, men också i kronor räknat. Vi måste minska klimatutsläppen. Det är majoriteten av forskarna överens om. Vi har en jord att förvalta  och den kräver ansvar nu. Men jag är inte pessimist utan tror att vi kommer att hitta lösningar om vi bestämmer oss för det. Vi kommer ex inte att sluta flyga utan istället kommer det att tas fram nya bränslen. Vi kommer att energieffektivisera på olika sätt. Teknik och utveckling kan gå hand i hand om vi politiker också är med och ger förutsättningar och rätt incitament för detta.

Ja, vi står inför många utmaningar inför det kommande året. Klimatfrågan, fattigdomsbekämpning, terrorhot , fred och säkerhetsfrågor, konflikter om energi och naturresurser, handel och ekonomi mm. Vi kan alla göra något. Låt oss ta som vallöfte att vi alla gör det vi kan!

Med hopp om ett Gott Nytt År till er alla som läser min blogg!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.