Religionsdialog på det nya året 2011

Nyheterna i helgen om ytterligare angrepp på Koptiska kyrkan i Egypten är en dålig indikation för året som ligger framför. Kopterna firar sina helger nu i början av januari, men redan på nyårsnatten kom TT meddelanden om angrepp och dagens Svenska Dagbladet har en rubrik med "blodbad vid midnattsmässa". I Alexandria dödades 21 personer och 79 skadades. President Mubarak har visserligen gått ut och beklagat, men frågan är om man verkligen gör allt man kan för att stoppa våldet mot den kristna koptiska gruppen. Vi har indikationer på att man inte genomför rättvisa rättegångar mot våldsverkare och att man fängslat oskyldiga kristna som inte får rättvisa rättegångar. Lagarna diskriminerar kristna generellt. Jag har under helgen haft kontakt med min kontakt inom Kopterna här i Sverige och förstår att deras oro ökar när våldet eskalerar.

En journalist från tidningen "Världen idag" har också ringt idag, söndag, ang terrordådet mot Kopterna. Jag betonade vikten av att vi nu internationellt tar upp religionsdialogen på allvar.Och särskilt det ökade hotet mot kristna i Mellanöstern som nu breder ut sig. Ingen religiös ledare kan på allvar se något positivt i religionskrig. Religionen ska ju ge människor något positivt och verka för fred och försoning.  Så fundamentalistism måste motarbetas. Enligt media så ska Katolska kyrkans överhuvud Påven Benedictus xvi  i oktober samla religiösa ledare från hela världen till ett toppmöte i Italien, Assisi för att samtala om vad som kan göras för världsfreden. Det är bra. Vi måste också politiskt stödja religionsdialogen. Vi kan göra mer inom både EU och FN.

Religionen har en stor betydelse världen över. I SvD den 31 dec finns en intressant artikel om Kristendomen som snabbt växer i Kina. De senaste 30 åren har Kina varit den snabbast växande delen av kristenheten. Uppskattningar går isär men mellan 37 och 150 miljoner sägs idag vara kristna i Kina. Många tar till sig trosläror från amerikanska rörelser.

Jag har idag läst ut boken "Mitt Iran! av Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris 2003. Hon var en av Irans första kvinnliga domare och trodde på revolutionen 1979. Men snart tog de religiösa  och politiska ledarna ifrån henne ämbetet. Kvinnors situation försämrades radikalt, liksom mänskliga rättighteter generellt. Hon försöker i boken säga att det går att kombinera religion och samhälle/politik. Hon hjälper ex kvinnliga parlamentsledamöter att försöka få igenom kvinnors rättigheter inom familjelagstifningen och kombinerat med sharia som är principer som ska följas. Hon visar på religiösa tolkningar som finns för kvinnors rättigheter, men som förnekas, till förfång för kvinnor. 

Religion ska vara något positivt för människor, inget som ska förtrycka.  Religiösa ledare har därför en viktig roll i att ständigt betona detta. Jag tänker på min farfar som startade och ledde Pingströrelsen under många år. Han sa en gång att hans roll var att vara som herden som såg till att fåren höll sig på vägen och inte gick ner sig i dikena. Och det låter kanske lite pompöst men för religiösa ledare finns det nog en poäng i att se till att ingen hamnar i ytterligheter eller de fundamentalistiska dikena.  

Så låt oss uppmuntra till religionsdialog mellan olika religioner och verka för ökad tolerans under 2011!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.