Glöm aldrig Pela och Fadime

Idag startade dagen tidigt med att utrikesutskottet tog buss ut till Danderyd för en dags konferens med planering för våren. Vilka utskottsresor som är aktuella att göra, vilka studiebesök i verksamheter ska göras osv. Vi hade också frågan uppe huruvida EU nämnden ska finnas kvar eller om man ska låta fackutskott sköta samrådet med regeringen inför Europeiska rådet. Jag tror det finns fördelar med nuvarande system med två steg då minister eller statssekr först kommer till utskott för samråd. Sedan finns ju en möjlighet att ministern tar till sig en fråga och justerar ställningstagande inför rådsmötet. Detta kan då tas i EU nämnden som blir sista instans.

Vår buss landade kl 14.50 utanför riksdagen och då sprang vi alla in till kammaren i riksdagen, för att kl 15 börja vårt utskotts debatt om EUs biståndspolitik och hur vi i Sverige vill att EU ska använda våra gemensamma biståndspengar. Vi var klara vid 16.30 och då gick jag och förberedde tal som jag skulle hålla kl 18 på minnesstunden som organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime anordnade till deras minne på Sergels torg. De mördades för 9 år sedan i hederns namn av sina egna släktingar. Viktigt att hålla trycket uppe i att motverka hedersrelaterat våld.

Ja vid 19 tiden begav jag mig hemåt....lagade mat med sonen och nu återstår bara lite mejlkoll från dagens mejlskörd...kollar samtidigt på Debatt på SVT...ja, så gick en dag i en riksdagsledamots liv....

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.