Våldet i Libyen

Situationen i Libyen eskalerar. Det är otroligt vad människor är modiga och villiga att verkligen resa sig mot diktaturer. Alla dessa ledare som kunna fortsätta sitt förtryck år ut och år in. Vi har alla anledning att iakkta självkritik för att inte ha agerat mer kraftfullt till stöd för demokratisträvanden i hela regionen. Sverige och EU kan göra mer. Jag har idag gjort uttalande om Libyen.

http://www.kristdemokraterna.se/

Idag samlades EUs utrikesministrar till möte och antog slutsatser på utrikesområdet. Vi får ju vara med i EU nämnden och ge inspel till regeringens förhandlare. Jag är glad att jag fått med texter som jag kämpat för. som att politiska fångar måste friges bla. Men jag saknar en strategi från eu kring demorkatistöd i regionen varför jag gjorde ovanstående uttalande. Här är det uttalande som utrikesmin gjorde idag.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119420.pdf

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.