Usama bin Ladin dödad i Pakistan

Usama bin Ladin har dödats av USA styrkor i Pakistan. Att säkerhetsläget var spänt i Pakistan har jag bloggat om tidigare. På resan där i april så åkte vi nära Peshawar och det är inte undra på att vi hade poliseskort när man nu förstår att Usama bin Ladin befunnit sig i området. Obama har idag bekräftat att man dödat bin Ladin i Abbotabad, 10 mil utanför Islamabad. Man undrar bara hur länge bin Ladin varit i detta hus och hur länge Pakistan härbärgerat honom. För Abbotabad är enligt uppgift centrum för Pakistans militära elitstyrka. Så nog måste det vara känt att han fanns där, då det kryllar av militärer. Han har också vad jag förstått enligt vissa media, fått dialys och behandlats på sjukhus i närheten.

Frågan är nu vad USA och Pakistan har för strategi- efter bin Ladin? Hur ska man bekämpa terrorismen på sikt. Hur ska man nå långsiktiga hållbara lösningar? Att med våld slå ner alla al Qaida anhängare är nog ganska dödfött. Däremot måste människor resa sig mot terroristerna och dess anhängare. Och världssamfundet måste fundera på hur man agerar med en bredare åtgärdspalett än med våld.

Vid mitt besök med FN förbundet i Pakistan i april fick man känslan av att Pakistan blivit tillhåll för många olika krafter. Säkerhetsläget är katastrofalt i hela landet. Vi fick endast åka i bepansrade bilar och närmare Peshawar var det dessutom med polisbevakning. Pakistan måste ta kontroll över sitt territorium och bygga upp Pakistan. Idag slits man mellan olika utländska krafter som vill ta kontroll över Pakistan. Och idag tar man ex inte ut någon skatt och har ingen skattebas alls för att bygga skolor och hälsovård till befolkningen. Ofta får barn skolgång först när de kommer till ett flyktingläger, likt det vi besökte. Likaså gäller sjukvård. Många har aldrig mött sjukvårdspersonal förrän man kom hit, berättade FN personalen. De cirka 100 000 personer som befann sig i lägret var personer som fått fly sina hem och var IDP, internal displaced persons. De tvingas fly sina hem när militär går in i olika regioner och gör sk "upprensningsaktioner".

Att man saknar en realistisk ekonomiska statsbudget och inte har en vettig skattebas kritiseras man för av Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. Ekonomin är under all kritik och man har ingen långsiktig strategi. Pakistan behöver nu ett rejält tryck från omvärlden vad gäller att bygga upp det sociala nätverket och på så sätt skapa en bättre grund för framtiden och ge unga människor ett framtidshopp! På så sätt kan vi bättre förebygga att fler ansluter sig till fundamentalister och terroristers läror.

Thank you for creating an article that has amazing substance and is carefully formed and even I am revived by your composed style as well. Go to this best essay writing service for getting writing kind of assistant and even you can get the guidelines too.Thank you for creating an article that has amazing substance and is carefully formed and even I am revived by your composed style as well
essay help uk (Email) (URL) - 15 06 17 - 09:16

Valuable data. I am really honoured to understand this article.thanks for giving us this worthwhile data. I recognize this post. what’s more, I might want to bookmark this post. Much appreciated
Pakistani Dresses (Email) (URL) - 26 11 19 - 07:56

Interesting, your article had an enormous effect on my reasoning. As you referenced that great sewing abilities have a tremendous effect, I never consider that. keep it up, you are doing extraordinary.
Pakistani Bridal Dresses (Email) (URL) - 26 11 19 - 07:57

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.