Danielssonaffären, kvinnovåldet och givarkonferens

Danielsson fick slutligen gå. Det var ändå rimligt med tanke på omständigheterna. Vad i hela friden är det karln döljer? Oavsett om han nu skulle ha en bra anledning till att han var någon annanstans än där han sa att han var- varför ljög han om samtalen? Krishantering kräver tydlig ledning. Det var det inte den katastrofala dagen.

Idag står det i tidningen om en "annan haverikommission". Det är vänsterpartiet som föreslår en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Förslaget kom i samband med att TV 4 visade en dokumentär som handlade om mord av kvinnor. Mord av make eller sambo. Jag vet inte riktigt vad vänstern menar. Men det verkar lite märkligt. Varje gång. Ska man inte lära av misstagen och arbeta förebyggande istället? Alliansens förslag, i sitt valmanifest, om att ta fram en handlingsplan för att få bukt med våld mot kvinnor bör fungera lika bra. Kunskapen om hur dessa mord går till finns väl till stor del redan. Det som brister är systematiska metoder för utredning av allvaret bakom hot och resurser att skydda kvinnan från en hotfull man. Så vi behöver inga långdragna haverikommissioner utan snabb utredning och handling.

Tidningarna rapporterar om givarkonferens i Stockholm för Libanons sak. Ja, det är säkert bra som motdrag till Iran som vill skicka pengar till Hizbollah. Men pengar från en givarkonferens kan inte lösa Libanons huvudsakliga problem, nämligen bristen på kontroll över sitt eget land. Både politiskt och militärt.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.