Att börja skolan tidigare...

Har på riksdagen fått en rapport från IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Titeln är: Är det bättre att börja skolan tidigare? Författare Peter Fredriksson och Björn Öckert. Eftersom jag själv var 6 år när jag började skolan(mamma sa att jag gärna ville börja skolan och att jag tyckte att lekis var för lite aktivitet. Även om jag kommer ihåg att jag tyckte om att snickra med killarna på lekis och att fröknarna tyckte jag var ganska bra på det, så ville jag ha mer utmaning) så tänkte jag se i rapporten vad som kanske var bra för mig.Jag kommer ihåg att en barnläkare undersökte mig(träffade henne senare i vuxen ålder i Abrahamsbergskyrkan och hon kom ihåg det) om skolmognad eller nåt så var det väl inte så svårt att få börja tidigare antar jag. Jag älskade skolan hela tiden sen. Minns inte att jag någonsin tyckte det var trist att gå i skolan, även om vissa lärare var tråkiga. Men som helhet.  I rapporten står att "enligt enkel nationalekonomiska teori bör barn egentligen börja i skolan så tidigt som möjligt." Det låter ju alldeles utmärkt. Att min mamma var så klok! Det står att man har längre tid att producera varor och tjänster(har jag det som offentlig anställd...), produktionsbortfallet blire mindre om man börjar skolan tidigt eftersom produktiviteten ökar med ålder. Längre arbteslivserfarenhet ger också högre produktivitet. Vidare" sett över hela livscykeln får de som börjar skolan senare något lägre inkomster". Ja, låter ju rimligt. Sammantaget ger inte rapporten något entydigt svar på om det är bra eller dåligt att börja tidigare. Jag tror att om man som jag är född tidigt på året så är det helt ok att börja "ett" år tidigare. För min del innebar det att jag hade ganska låga betyg i början men fick högre betyg senare. Så kanske man kompenserar senare i utbildningssteget. Jag har inte märkt något negativt för min del, men viktigast var det kanske för mamma som togs ur skolan av morfar när mormor dog. Trots att fröken kom hem och vädjade till morfar att mamma hade studiebegåvning och borde fortsätta så var han som arbetare i Gävle mer inriktad på att hon skulle vara hemma och ta hand om honom och de andra syskonen. Så mammas devis var alltid till oss tjejer (fyra systrar) att vi skulle plugga. Så stödet hemifrån är ovärderligt förstås oavsett om man börjar vid 6 eller 7 års ålder.
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.