Rapport från Bilbao

Besöket i Bilbao, Spanien avlöpte väl med arbetsmarknadsutskottet. Arnetsmiljöinstitutet i Bilbao gav en bra överblick över aktuell arbetsmiljöforskning och vilka frågor som finns på EUs dagordning. Vi fick träffa olika medarbetare som drog olika perspektiv på aktuella arbetsmiljöfrågor samt undersökningar som pågår just nu. Institutet har funnits i 13 år i Bilbao. Det finns 65 anställda. Målet är att öka medvetenheten om risker i arbetsmiljön, genomföra kampanjer, identifiera risker och arbeta med att föra ut "best practice" till alla medlemsländer. Man genomför just nu en stor studie med alla EU 27 länder samt Efta , Norge, Schweiz, Turkiet och Kroatien. Det är intervjuer med chefer och anställda i företag med fler än 10 anställda. Man ska genomföra 36 000 intervjuer bla. Tanken är att bla att öka kompetens på riskområdet. Vill ni veta mer så skulle man tydligen kunna gå in på www.esener.eu

Det finns 205 miljoner människor i arbetskraften, inom EU. 167 00 drabbas varje år av skador eller olyckor i arbetet. I Sverige dör 3. 219 personer pga av arbetsrelaterade skador. Detta kändes som väldigt mycket. Men det är utifrån allt som: olycksfall, skador, cancer etc.  I Europa beräknas 9,6 procent av alla cancerfall i Europa, vara arbetsrelaterade! (Det vi mest känner till är pga asbest, och där kan man se att vi i Sverige nu börjar få ett minskat antal fall.) Man tittar nu på nya problem som uppstår inom bl.a. återvinningsindustrin. Som när man återvinner exempelvis elektriska produkter, byggmaterial, bilar etc. 35 procent av anställda inom EU anser att de arbetar i riskfyllda miljöer.

Institutet förestås av en finsk man, Takkala. Han berättar att sjukskrivning är mycket kostsamt och måste förebyggas. I Finland är 11 procent anställda borta pga sjukskrivning. Det är dubbelt så många jämfört med dem som är arbetslösa!

Målet inom EU är att minska olycksfallen med 25 procent. Man vill också öka kunskapen på jämställdhetsområdet. Sara Copsey jobbar med en rapport om kvinnors arbetsmarknad,och menar att man ofta tänker att män arbetar i farliga miljöer, men att man upptäckt att kvinnor i vården lyfter mer än män inom byggbranschen exempelvis. I Österrike har man lagt in jämställdhetsperspektiv på sina inspektioner.  Vi fick också information om hur man i vissa länder arbetar med ekonomiska incitament för att förbättra arbetsmiljön. Dr Dietmar Esler drog några exempel från Tyskland. Slakteribranchen minskade ex sin olycksstatistik med 1000 olyckor per år med ett bonussystem.

Ett nytt ord som vi fick lära oss var reprotoxicants, som betyder gifter som påverkar fertiliteten. Detta är viktigt för länder som vill öka sin nativitet att tänka på. Många gifter drabbar både kvinnor och mäns fertilitet. Här ansåg föredragshållaren att det behövs ett särskilt EU direktiv för att lyfta reprotoxicants specifikt i lagen.

---{}---

Arbetsmiljöinstitut i Bilbao

I morgon är vi några i arbetsmarknadsutskottet som far till Bilbao, för att besöka bla Europeiska arbetsmiljöinstitutet. Arbetsmiljöfrågorna ligger på vårt utskott. Det finns olika strategier inom EU nu för att få en hälsosam arbetsmiljö för att ha en frisk arbetskraft, i och med den demografiska utmaningen.

Nästa vecka är det dax för riksdagen att öppna. Då blir det pompa och ståt med Kungen och Drottningen på besök.

---{}---

"Middag med Pol Pot"

Fått en länk skickad om utställning på Forum för levande historia, ett museum i Gamla Stan. Ska se om jag hinner gå på den.

Här är lite reklam i alla fall för en utställning som verkar mycket intressant.

http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=04IfpCGX61s

---{}---

Oppositionen

Oppositionen har haft någon form av valupptakt under helgen. De försöker nu desperat kopiera alliansens koncept. Men i de mediaklipp jag kollat senaste dagarna så visar en undersökning , som TT refererat till, att det är 60 procent som tycker Reinfeldt passar bäst som statsminister, jämfört med Mona Sahlin som bara får 20 procent att tycka att hon skulle passa som Statsminister idag. Mona Sahlin angrep i helgen alliansens skattesänkningar. Samtidigt har dom gått med på dom i efterhand. Och som Tommy Pettersson skriver i Expressen den 6 september så har S själva sagt att de har haft en felaktig politik. I sina rådslag har man slagit fast att S "har lämnat människor i passivitet och bidragsberoende". Och i princip vill man göra det som alliansen gjort. Så vad är problemet? S klagar på att en halv miljon människor lämnat a-kassan under alliansens ledning. Och visst, det är inget vi eftersträvar. Men 700 000 stod utanför med s-regeringen, och det hörde man inte så mycket om. Och ang skattesänkningarna så skriver Pettersson att s under sin tid sänkte skatterna fem gånger högre för hög- än för lågavlönade 1996-2006.

---{}---

Häftig helg

I går, lördag, hade Brommavänner ordnat med överraskningsdag. Vi var ute i svamskogen, fick champagne i en härligt solig skogsglänta, gick runt och fikade på Trädgårdsmässa på Taxinge slott. På kvällen fixade de middag medan jag fick allehanda underhållning. Det blev en enormt god middag med ännu fler överraskningar. Tack Eva, Lasse, Lotta, Micke, Lotta och Bengt Göran för en fantastisk dag- som varade från 11.oo till 02.00!

Idag har jag varit och hälsat på pappa på äldreboendet, men också varit på mingel hos Landshövdingen Unckel.

---{}---

Carl Bildt och alliansen i utrikespolitiken

Idag kommentarar jag i SvD Carl Bildts soloaktiviteter inom utrikespolitiken. Artikeln går ut på att han gör mycket själv. Samtidigt är vi väl glada att någon gör något, så jag tror inte så många har invändningar. Men däremot borde hela alliansen, även de andra partierna, mer aktivt ta del i utrikesdebatten. Det bör kanske inte helt överlåtas till riksdagen. Kristdemokraterna har ett stort internationellt nätverk med kristdemokratiska partier i Europa och Latinamerika. Detta borde vi lyfta mer. Och när jag gick med i ungdomsförbundet på 80-talet var solidaritetsfrågor i utrikespolitiken starkt. Vi var engagerade mot apartheid i Sydafrika, mot Pinochet i Chile och Öst Timor frågan mm. Kuba är en annan fråga idag. Kristdemokraterna på Kuba är med och leder demokratirörelsen. Det är lätt att fastna i Sverige, men våra resurser hamnar ofta utomlands för att vi inte agarer kraftfullt i utrikespolitiken. Så visst bör alla allianspartier arbeta mer med det...

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3464731.svd

---{}---

Förbifart Stockholm

Äntligen verkar det som att Förbifart Stockholm är på gång! Javisst gynnar det biltrafiken, men vi måste inse att Sthlm växt med enorma steg och att vi behöver den för en alltmer flexibel arbetsmarknad i vår region. Sedan måste vi också lägga resurser på kollektivtrafik, men även uppmuntra cyklande. Alla delar är lika viktiga. Sedan hoppas vi ju att få fram alltmer miljövänliga bilalternativ förstås också.

---{}---

Grattis till kvinnlig minister i Iran

För första gången sedan 1979 får enligt SvD Iran en kvinnlig minister. Ja vad kan man säga. Grattis eller beklaga...det sorgliga faktum att man missat att halva befolkningen består av kvinnor. Så en...nej, det räcker inte...

Samtidigt meddelas att kvinnor får 93 % av männens löner. Hur ska vi få en förändring? Jag tror männen måste vara mer hemma helt enkelt....

Folkpartiet föreslår idag enligti SvD ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd. Ändringar som redan finns i LAS om man ser till hur det fungerar i praktiken. Så lite slår de allt in dörrarna. Lite lustigt som jag skrev igår, att det var dom som först ville ha LAS! Om den svenska modellen ska fungera måste olika parter ha olika vapen. Annars får vi gå mot ett franskt system med en massa regleringar istället. Och som kostar företag och samhälle en massa pengar. Ja, visst kan man göra förändringar. Men jag tror att det ska göras mellan parterna, inte med lagstiftning.

---{}---

Jobbfrågor heta

Var igår på ett SNS seminarium (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Det var fullt i lokalen och alla höjdare var där liksom alla journalister från riksmedia. Temat var arbetsmarknaden och vad som händer nu i krisen. Vilka åtgärder är effektiva osv. Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och landsting, Proffice, Veidekke bostadsföretag, statsekr Uddén Sonnegård som jobbar hos Littorin, forskare mfl deltog. Jag tycker man kan konstatera att det alltid är svårt att veta hur den exakta mixen av olika arbetsmarknadsåtgärder ska se ut, men att man ändå kunde förstå att jobbavdrag, a-kassereform, fler arbetsförmedlingsaktörer mm var bra åtgärder. Kommunerna var inte så oroliga, då man förväntade att få stöd från staten om skatteintäkterna minskar dramatiskt. LAS blev en fråga som alltid. Statsekr hänvisade till en artikel av Unionen i DN debatt igår. Där beskriver de hur flexibel LAS är. Detta instämde statssekr i. Själv anser jag att LAS har vissa inlåsningseffekter. Men att det är ett problem att ha någon form av urvalskríterium som är begripligt för alla har jag svårt att förstå. Det är trots allt att föredra framför att arbetsgivarna ska få säga upp godtyckligt. Som det är idag är det BÅDE anställningstid OCH kompetens som avgör om man får stanna. Den som kan detta vet att man gör olika turordningskretsar där ex specialister blir en egen grupp. De riktigt små företagen med mindre än 10 anställda får dessutom undanta två personer. Det är väl bra så. Såg också idag att Littorin skrivit på Dagens Industri att endast 3 procent av företagen har använt sig av detta undantag. En forskare: Eskil Wadensjö berättade för övrigt att LAS idén kom från en folkpartimotion i riksdagen....

Seminariet visade på att jobbfrågorna kommer att vara i fokus under valrörelsen. Frågorna är helt klart heta.

Var på Almega i måndags för att lyssna på deras kommentar kring det nya Bemanningsdirektivet från EU. Det kommer bli lite svårt att tolka detta för branschen. Regeringen måste reda ut en hel del frågor om hur de som hyrs in ska kunna likställas med egna anställda. Om allt ska vara lika, vad är då grejen med att hyra in...att inte ha en tills vidareanställning?

---{}---