Laval- utredning

Så kom då utedningen av Claes Stråth gällande Lavaldomen, eller snarare hur vi i Sverige ska tolken det EG domstolen sagt i fallet Laval och hur vi ska kunna ha kvar den svenska modellen samtidigt som vi följer EUs regelverk.

Ikväll på SVT var det debatt mellan vänsterpartiets Josefin Brink och folkpartiets Eva FLyborg. Dessutom visades inslag med intervjuer med byggarbetare som var oroliga. De verkade inte riktigt veta för vad. De trodde att man inte skulle kunna ha kollektivavtal längre, och reportern rättade inte detta utan lät det bli oemotsagt. Byggnads talade om den lönedumping som nu ska äga rum. Man blir helt matt...och Brink sa att nu blir det lönedumping och värsta eländet...

Det känns som att man lägger ut dimridåer från vänsteroppositionen i samarbete med facken. Egentligen är det byggnads vi talar om och det är ett tusentals personer per år som kommer. Sossarna och byggnads var ju emot att polska arbetare skulle få komma och jobba här i Sverige, men de fick ge med sig på det området under förra regeringen. För vänstern som också vill att vi ska gå ur EU så blir det klockrent att hoppa på EG domstolen och dess dom i Lavalfallet. Men det är som att skjuta pianisten.

Min tolkning är:

-kollektivavtalsmodell kvarstår, och med Lissabonfördraget förstärks rätten till kollektivavtal och rätt att vidta stridsåtgärder juridiskt.

-Inget land får lönedumpa- det säger ju EG rätten, så när detta hela tiden framförs som hot blir det helt befängt. Den lägsta lön som kan sättas är en lön som de facto förhandlats fram av ett fack i Sverige. Så var ligger dumpingen? I så fall sysslar facken med dumping! Och man måste hålla sig inom det som kallas för den "hårda kärnan" dvs man måste följa svenska kollektivavtals avtal kring lön, semester, arbetsmiljöregler mm. Ingen får gå under det golv som facken förhandlat fram. Så fackens avtal är referensramen.

Det som skiljer Sverige från andra länder är att vi saknar allmängilitförklaringen, dvs någon som fastställer våra kollektivavtal, I Norge finns ex ett medlingsinstitut som bestämmer om parterna inte är överens hur kollektivavtalet ska se ut. I Sverige finns ingen som kan ingripa utan bara medla, nämligen Medlingsinstitutet. Därför har facken långtgående rätt att vidta stridsåtgärder. Och det är detta som EU säger att företag i andra länder måste kunna få koll på var lönerna ligger om inte politikerna satt lönenivån(vilket vi inte vill här!). Och hur ska det gå till om man inte kan se tydligt var lönerna ligger. I Waxholmsfallet och Laval var det så att byggnads ville att LAval skulle betala mer än det normala, Man ville att dom skulle betala sthlms löner. Men det kräver inte EG rätten.Det är ingen dumping att lägga sig där andra svenska byggarbetare ligger lönemässigt. Dessutom ansåg EG domstolen att byggnadsavtalet inte var transparent nog att förstå för utomstående aktörer. Vad jag förstår så är det i princip byggnadsavtalen som är så krångliga och inte transperanta så att företag från andra länder har svårt att följa dom. Så fram för enkla avtal som är lätta för alla att förstå. Ska det verkligen vara så svårt...

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.