DN debatt om LAS

Näringslivsforskaren Magnus Henreksons debattinlägg på DN debatt i söndags är intressant. Henrekson menar att Las - lagen om anställningsskydd är överspelad. Och till viss del kan jag hålla med. Men finns det några enkla alternativ?

Visst är det som han säger så att fack och arbetsgivare gör upp om andra turordningsregler med den dispositiva lag som finns,dvs man kan förhandla bort Lasregeln. Som han skriver så gör man det i ca 95% av fallen. Och säger man upp någon felaktigt så kan man bara som arbetsgivare låta saken ha sin gång och så tar man smällen av att man får stå för max 2 årslöner i Arbetsdomstolen. Jag vet inte om jag får ihop vad Henrekson menar. Las funkar inte, men vi behöver trygghetssystem. Så tror jag han menar. Och visst vill människor känna trygghet i anställningen, det tror jag vi alla gör. Samtidigt behöver vi en flexibel arbetsmarknad. Det visar det ökade antalet bemanningsföretag, där man hyr in den personal man behöver för tillfället. De som hyrs in har i alla fall ofta någon anställningstrygghet i bemanningsföretaget. Henrekson levererar inga svar på vad som ska komma istället för Las. Och det beror nog på att det inte finns några enkla svar. En arbetsgrupp inom kd föreslog på ett riksting att man skulle få ta med sig sin las tid, men det kan ju också skapa problem för dem som varit länge på ett arbete som kan känna sig förbigångna av en ny person(finns i och för sig inom staten). Henrekson vill att det ska startas en "konstruktiv diskussion om hur trygghet för den enskilde ska kunna uppnås på dagens dynamiska och hårt konkurrensutsatta arbetsmarknad". Ja, lösningar behövs. Men som sagt det finns inga enkla sådana.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.