Rapport om Livspussel

Idag släppte vi vår nya rapport från Kvinnoförbundet om Livspusslet för kvinnor och hur kvinnor ska kunna förena familj och arbetsliv så att de inte stressar ihjäl sig, inte halkar efter löne- eller karriärmässigt mm. Vi har 24 förslag som finns på vår hemsida. www.kvinnor.kristdemokraterna.se

Framförallt är det ett förslag om barndagar som vi hoppas kan få gehör i regeringen. Det skulle göra en hel del för kvinnor som idag jobbar deltid och de får därför mindre lön. Papporna börjar då jobba mer för att kompensera detta inkomstbortfall och förbättrar då sin löneutveckling och möjlighet att göra karriär, medan kvinnan halkar efter. Så konserverar vi ett system som missgynnar kvinnor. Med vårt förslag om max en dag /vecka med föräldrapenning till vardera pappan resp mamman gör att de kan gå ner i arbetstid fram tills barnet är 3 år. Man behöver inte ta ut en hel dag per vecka utan kan ta ut 1-8 timmar per vecka. Men när barnet är 3 år fryser de 100 dagar man fått evar inne. För ensamstående föräldrar, oftast en kvinna, så innebär det att de äntligen har en reell chans att kunna gå ner i arbetstid för att få mer tid med sina barn eftersom de har inkomst genom föräldrapenning den dag de stannar hemma. Ensamstående med ensam vårdnad får 200 dagar. Det räcker alltså till max 2 dagar i veckan under ca 2 år om man vill. Vi tror det påverkar hälsan hos alla med minskad sjukfrånvaro, färre vab-dagar för sjuka barn mm. Om detta införs tar vi bort garantidagarna som har en låg nivå.

Nu kommer säkert återigen diskussionen om att vi "kvoterat" dagar i föräldraförsäkringen. Jag tycker den diskussionen är ganska larvig då det är ett erbjudande till båda föräldrarna från samhället. Vill man inte ha det så tackar man nej till erbjudandet. Punkt slut. Det finns inga tvång att ta ut någonting!

För övrigt så står det i föräldraledighetsdirektivet som jag letat upp från EU att föräldraförsäkringen är en individuell rättighet och ska inte kunna överlåtas. Detta har parterna i EU skrivit under redan 1996. Det är motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och europafacket. Så jag tycker vi ska sluta prata kvotering, det är bara trams. Enligt lagen är föräldraförsäkringen redan uppdelad. Men sen kan man överlåta dagar till den ena parten. Men varför ska man kunna överlåta egentligen, framförallt  när barnet är över 1 år...jag förstår inte det. Men nu får man väl hela konservativa maffian emot sig...

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.