Barns utsatthet i media

Igår fanns en artikel på Aftonbladet med rubriken "Experter rasar mot barnen i reality-tv".

Den handlar om hur utsatta barn är i media, som ex i Supernanny program osv. Många barn används av sina barn som en del i att sälja sina problem inför TV kameror. Barn kan inte skyddas sig och kan nu med all ny media och teknik inte värja sig mot att någon i framtiden använder detta emot dom. Ex ett barn med uppenbara problem söker jobb hos ett företag, som känner igen eller hittar personen på nätet långt efteråt. Det kan inte göras ogjort för barnen och kan inte raderas. Barnet får leva med detta i vuxen ålder vare sig han/hon vill eller inte. Det är inte rätt att inte försöka skydda barnet på något sätt tycker jag. Det måste åtminstone finnas tydliga etiska regler som tar upp detta med barn i kris, trauma eller andra utsatt situtioner.

 Jag skrev redan förra året en motion om detta till riksdagen men även i år, då jag inte tycker att det händer något på det här området. Läs gärna den:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02K221

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.