Min motion om miljöblöjspremie

Som kontrast till miljöbilspremie lägger jag i riksdagen nu ett förslag om att gynna familjer som väljer miljövänligt, dvs ett förslag om miljöblöjspremie. Staten har betalat ut 450 miljoner i miljöbilspremie. För de familjer som väljer tygblöjor kan en premie också utgå.Vi skulle kunna spara 63 000 ton sopor som kommer från 420 miljoner blöjor per år. Vi sparar in 14 000 sopbilstransporter. Vi har alltså ett stort sopberg som kommer från blöjor. Faktum är att Belgien, Storbrittanien och FInland redan uppmyntrar till att använda tygblöjor. Här kan du läsa en artikel om mitt förslag.

Vill du läsa mer om motionen så kommer den att läggas upp på här och sök på mitt namn bland ledamöter och sedan mina motioner riksdagsåret 2009/2010

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.