Kruton-motverkar hedersrelaterat våld

Har idag varit på studiebesök på Kruton, ett center som tar emot personer som drabbats av hedersrelaterat våld.  De kan ordna jourboende, stödboende för längre tid och samtalsstöd och stödpersoner. Jag besökte verksamheten för ca 5 år sedan tror jag och de har sedan dess vidareutvecklat sin verksamhet på ett bra sätt. Metodik och olika "lathundar" för hur man systematiskt går till väga för att utreda den drabbades situation men även hur man utreder om familjen går att jobba med har tagits fram. Det är viktigt att ta reda på om familjen är mottaglig för förändring- att sluta med trakasserier och våld. För många tjejer har detta blivit vardagsmat och de reagerar nästan inte själva dessvärre. Just detta med hur man samverkar kring flickan/pojken och övriga familjen har länge varit ett problem inom socialtjänsten. Att man trott att man kan tala familjerna till rätta. Men det är ju dessvärre inte verkligheten....

I morgon är det dax med heldag för alliansens arbetsgrupp kring jämställdhet, där jag ingår. Det blir bland annat möten med olika personer som kommer till gruppen.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.