Kopternas situation i Egypten

Jag har idag varit och talat på en demonstration/manifestation till förmån för den kristna minoriteteni Egypten (kopterna) mellan 12-14.00.

I julhelgerna sköt tre muslimska män ihjäl sex kristna. Detta tillsammans med en hårdnande attityd till kristna generellt är anledningen till demonstationen. Egypten har ett sekulärt styre men många kristna känner att polisen inte alltid skyddar dom tillräckligt väl. Och när nu Egypten ska bygga säkerhetsbarriären mot Gaza kräver många att Egypten måste visa sitt stöd för den muslimska befolkningen, och man menar då att då får kristna mindre stöd just nu. Om detta rykte är sant eller inte är osäkert att svara på. Men en sak som är säker är att kristna i hela Mellanöstern känner sig alltmer osäkra i regionen. I Irak kräver de kristna egna skyddszoner likt de kurderna har i norr, för att säkra sin egen överlevnad.

Det vore mycket olyckligt om det skulle bli så att inte alla religioner kan leva i fred, sida vid sida. Därför måste nu alla se till att lugna situationen för olika minoriteter, så att de känner sig trygga. Det är assyrier, mandéer, armenier, kopter mfl som behöver skydd. De älskar sina hemländer, men om inte situationen stabiliseras kommer fler att fly från sina länder. Sverige har allt att vinna på att agera för att bevaka de kristnas rättigheter liksom alla andra minoriteter. De flesta muslimer, judar och kristna vill bara leva i fred och frihet. Sverige kan påverka i alla kontakter med de länder som är berörda. Jag hoppades i mitt tal att så skulle bli fallet.

Vi gick från Sergels torg till den Egyptiska ambassaden. Där tog några i gruppen över mikrofonen och blev tydligen för aggressiva. Då reagerade arrangörerna. Det blev lite oroligt i leden. Polisen fick ingripa och lugna några män. Men enligt en deltagare så var det bara något som ofta händer, att motståndare tar sig in och tar över olika manifestationer. För att skapa splittring. Jag vet inte hur det var här, men då lämnade i alla fall vi tre från kd ledet och gick därifrån.

MEN ambassaden kom ut till sist, strax efter att jag talat en kort stund utanför ambassaden, och tog emot demonstanternas protest. Demonstranterna anser att Egypten måste visa de kristna sitt stöd och att de ansvariga för dåden ställs inför rätt och att kristnas situation förbättras generellt.

Nu när jag går in på TT och kollar så kom kl 13.13 ett TT meddelande med rubriken Specialdomstol för mord på kopter. Enligt meddelandet har den egyptiske riksåklagaren idag uttalat att de tre muslimska män som anklagas för att ha skjutit ihjäl sex kristna ska rannsakas i en speciell säkerhetsdomstol. Männen är enligt rå åtalade för överlagt mord i syfte att skada nationens intresse. De anklagas för att ha öppnat eld mot kristna kopter som kom ut från en kyrka i byn Nag Hammadi i söda Egypten den 6 januari, kopternas julafton. Även en muslimsk polis skjöts till döds.

Bra att Egypten tar upp frågan och ställer de ansvariga till svars.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.