Kurdernas situation

Talade idag på kurdiskt möte i ABF huset. Alla partier var inbjudna. Det finns många etniska minoriteter som genom tiderna utsatts för folkmord eller olika övergrepp från stater. Det är assyrier/syrianer, armenier, kopter osv i den kristna gruppen. En annan grupp är kurderna som länge förföljts i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. I Irak har de nu en självstyrande region i norr men i de andra länderna går det långsamt fram vad gäller denna grupps rättigheter till självstyre i någon form. I Turkiet sker framsteg men det går än framåt, än bakåt. Mötet idag handlade om att minnas Dersim där många tusen kurder (13 000 enl officiella data men kanske 70 000) dödades av den dåvarande turkiska regimen 1937-38. Man tvångsdeporterade sedan överlevande kurder, tvångsomhändertog flickor som adopterades bort till turkiska familjer i storstäder. Man kan tycka att kurder har tagit till våld i sin kamp. Men de har också själva drabbats av mycket våld. Det vore bra om Turkiet skulle kunna komma än längre i att bekräfta kurdernas rätt till sitt språk och kultur mm. Jag tror att Turkiet kommer att göra mer, för att så småningom bli medlemmar i EU.
  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.