Speciella jobbförmedlingar för personer med funktionsnedsättning

Många personer med funktionsnedsättning kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi i alliansen står för arbetslinjen. Det måste väl gälla även dessa personer. Jag hoppas att vi kan få gehör för ett bättre system i framtiden där ex specialförmedlingar finns för olika grupper med särskilda behov. Det finns olika specialförmedlingar idag, men de har svårt att komma in på marknaden utan att vi utvecklar en s.k. "jobbpeng" som ger rätt till specialförmedlingar. Många arbetsgivare behöver också speciellt stöd för att ta emot personer med funktionsnedsättning. Ex hur hjälper man en person med hörsel, synnedsättning. Eller som har ADHD. Vet du hur du skulle hjälpa dessa personer bäst om du anställde dem? Nej, antagligen inte.

Svd ledablogg har tagit upp frågan:http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=17918

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.