Förintelsens minnesdag

FNs generalförsamling beslutade 2005 att högtidlighålla dagen för att minnas Förintelsens offer. Auschwitz var nazi-Tysklands värsta läger. På mindre än tre år avrättades 1,3 miljoner människor,varav 1,1 miljoner var judar. Det är fruktansvärt att världssamfundet inte reagerade snabbare, starkare och att regeringar inte gjorde mer. I alla fall inte förrän det för många var för sent. Jag vill som politiker försöka tänka på det, att så många oskyldiga människor dömdes till döden för att alldeles för få reagerade. Alla människors lika värde måste hållas högt i alla lägen.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.