Verklighetens folk...

Artikel idag i Svenska Dagbladet om partiet och frågan om "Verklighetens folk". Men det är inte det som står i fokus utan mer gruppen FFFF(Frihet, familj, flit och företagsamhet) och hur de påverkar partiet. Jag blir ledsen i ögat av att kvinnoförbundet finns med i artikeln som stödorganisation. Nu tror jag att det kanske bara är ordföranden som anslutit sig till en grupp på facebook och inte kvinnoförbundet, men ändå. Kvinnoförbundet har aldrig varit konservativt utan kristdemokratiskt. Våra värden håller i sig självt. Vi som enligt principprogrammet står för att stödja den enskilde men också att det gemensamma ska komma in som stöd när den enskilde behöver. Gemenskap, ansvar, trygghet och förvaltarskap är snarare värden som bättre betecknar kristdemokratin. Och när man talar om höjda straff så är det väl i vissa fall befogat, men vår värdegrund talar om att det är i vårt stöd till familjen vi bäst bekämpar brott (som Peter Althin brukar säga- jag har sett många övergivna pojkar...) och att det också finns förlåtelse. Så det är ju vilken ton man väljer i debatten som säger vilka värden man företräder. Vi är inte ett konservativt parti! Bara 10% av Svenskarna kan definiera sig som konservativa. Om inte alla dessa röstar på oss, utan låt säga hälfen så är vår potential 5%! Det håller inte. Varför inte istället ta fram våra värderingar som vi alltid har haft - men i en modern kontext. Familjen-som en social gemenskap där värderingar skapas, företagande-visst men för att utveckla individen och öga ansvaret för företaget, skolan-som grund för utveckling av individ och samhälle. Att förvalta vår miljö, för kommande generationer och att vi har fått denna jord till låns -kräver en radikal miljöpolitik. Att värna livet är också ett viktigt värde. Jag hoppas inte vi blir ett parti för besvikna moderater och gå höger ut och bli ett konservativt parti! Då lämnar vi kristdemokratin bakom oss. VIll vi det ? Lämnar vi vår grund att stå på,då är det illa ute med kd tror jag....

När det gäller verklighetens folk så, ja det måste väl vara alla egentligen! Alla är verkliga. Men att vi som kristdemokrater vill tala eller höja rösten för dem som har en svag röst i samhället ,som gamla och barn, det är sant. Det har alltid varit vårt mål och vår grundvärdering. Det ska vi fortsätta med.

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.