Kd kommundagar -Hägglund i värderingsfrågor

Fredag och lördag har jag varit på partiets kommun- och landstingsdagar i Jönköping. En konferens som samlar över 1000 kommun- och landstingspolitiker inom kd från hela landet. Konferensen inleddes med ett tal av partiordföranden. Jag blev glatt överraskad över att Göran Hägglund nu mer tydligt tog ställning för en värdeorienterad kristdemokrati som känns kristdemokratisk mer än  konservativ. Vi måste enligt mitt sätt att se hålla fast vid våra grundläggande värderingar och inte falla till föga för konservativ inriktning. Jag tycker Hägglund i helgen gjorde flera tydliga markeringar för en radikal kristdemokrati, vilket var glädjande. Det var första gången på länge som detta kom upp i hans tal, men framförallt i den frågestund som anordnades under lördagen. När nu c och fp kör högerut kanske kd ska köra mer blandat som vi har gjort från starten. Jag hoppas på blå näringslivspolitik, grön miljöpolitik och röd socialpolitik. Att vi blir både småföretagens parti men också ser till att skapa trygghet för löntagare. Man ska känna sig trygg på jobbet. Vi ska ha en reglerad men generös flyktingpolitik och satsa på att ge röst åt dem som inte kan höja sin röst tillräckligt högt, nämligen barn och äldre. Familjen bör förstås fortsättas att lyftas fram för sin viktiga roll att forma normer och värderingar. Barn behöver bli sedda och bekräftade av sina föräldrar.  Vi ska stötta föräldrarna i sitt föräldraskap. Sedan kanske vi än mer än idag bör betona vikten av att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Uppmuntra båda föräldrarna att ta ansvar för sina barns uppväxt.

Själv var jag aktiv och hade två seminarier om jobbpolitiken för 120 personer. Det var spännande diskussioner om a-kassa, arbetsmarknadsåtgärder mm. Sedan hade jag möte med partiets fackligt-sociala råd, där jag är ordförande. Gruppen vill ta mer plats i partiets utåtriktade politik. Betona att vi står på arbetstagarens sida också. Vi hade bjudit in Joakim Widell, som inte fick uppdrag inom Transport för att han var kristdemokrat. Det är en märklig story, när arbetskamrater vill se en person på ett fackligt uppdrag för dom, men någon högre upp säger att han inte får det pga fel politisk färg. Konstigt att inte facket vill ta chansen att påverka ett parti i regeringsställning!

Det är alltid lika kul att träffa folk från hela landet-gamla och nya ansikten. Jag var trött när jag kom hem, men också uppiggad av möten med alla olika vänner. På tåget hem mötte jag en gammal arbetskamrat som ville rösta på mig i valet. Kul!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.