Island i finanskrisens spår....

Vi är några som åker till Island idag, från riksdagens EU nämnd. Vi har ju lånat ut stora summor till Island och vi ska träffa finansministern och höra vilka åtgärder man avser att vidta för att komma till rätta med sina ekonomiska problem. Det är relevant att direkt få höra hur våra pengar kommer att användas. Jag hoppas också få höra om deras ansökan till EU. Ensam är uppenbarligen inte stark. I alla fall inte när det krisar.

Vi ska vara glada för att vi har en alliansregering. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i EU. Vi ser ut att komma ur krisen starkare än något annat EU land. Vi är ett av tre länder inom EU s 27 länder som minskat statsskulden mellan 2006 och 2009. Från 45,7% till 42,3%. Och detta i den värsta krisen sedan 30-talet! Sverige har inte heller dragit på sig stora budgetunderskott, trots att vi satsat på grund av krisen. Regeringens om värnat den offentliga ekonomin trots finanskrisen. Därför är Sveriges undeskott ca 2% av BNP som kan jämföras med EU snitt på 7%. Alliansen har satsat på jobb istället för bidrag. Lagt pengar på jobbskatteavdrag så folk har råd att handla från företagen, sett till att satsa på infrastruktur och på kommunsektorn. Där har vi fått jobb. Och så satsat på tjänstesektorn(läs ROT- och RUTavdrag) . Jag tror att folk hellre vill ha jobb än bidrag. Vi ska se till att människor inte går länge i arbetslöshet, för det är inte bra för någon. Men våra gemensamma resurser används bäst till jobbskapande åtgärder. Go Alliansen Go! Vote for Alliansen in September!

  
Remember personal info?

Emoticons / Textile

För att förhindra spamkommentarer så krävs att du svarar på ovanstående fråga
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.